Aketo - Clip : Massif

Aketo
Parole de la chanson
Anhenn ! Aketo 13&16 Pepere... OK !!! Steuplai dit moi tu va faire quoi? t'a dvant toi un rebeu deux gros renoi 13&16 Aketo c'est le Dahwa nos rimes pointu vont percer toutes tes paroi 13Or