Dj hamida - Son : Trabendo musical

Dj hamida
Parole de la chanson
Ewa Sahbi ! Yè yè yè yè yè hé hé L’artiste baby , Yè yè yè yè yè haha haa dj hamida , Yè yè yè yè yè oho hoo kader japonais , Yè yè yè yè yè a la bien mix party de mille quatorcé ,